Medisuiss
Home| Sitemap|Kontakt| DE FR IT
spacer
Print Page   Suche
Leistungen

X X X  X X
Abteilungsleitung vakant
X X X X X
Renten/Hilflosenentschädigungen        
  Fernanda Pally  071 228 13 23  d/i  E-Mail
  Angela Wunderli  071 228 13 01 d/f/i E-Mail
AG AI AR GR SG SH SZ ZG Maja Milosevic Schurter 071 228 13 09 d E-Mail
BE GL UR Franziska Poltera 071 228 13 02  d/f/i  E-Mail
BL BS FR GE JU NE NW OW TG TI VD VS  Ivana Ruberto 071 228 13 04  d/f/i  E-Mail
LU SO ZH Lea Weder  071 228 13 03  d/f E-Mail
Rentenvorausberechnungen Marlis Schaeppi 071 228 13 68 d E-Mail
X X X  X X
Familienzulagen   X    
Teamleiter  Davor Zdravkovik  071 228 13 43  E-Mail
AG BL BS LU ZH  Urs Hengartner 071 228 13 46 d/f E-Mail
AI AR SG SH ZG  Davor Zdravkovik 071 228 13 43 d E-Mail
BE FR GE GR JU NE SO TG TI VD VS Rosamaria Bologna  071 228 13 24  d/f/i  E-Mail
GL NW OW SZ UR  Corina Dörig 071 228 13 44 d/f  E-Mail
         
Mutterschaftsentschädigungen   X    
Teamleiter  Davor Zdravkovik 071 228 13 43  E-Mail
AG BE FR GE GR JU LU NE SH SO TG TI VD VS ZG ZH Mathanki Nagulan 071 228 13 56 d E-Mail
AI AR SG Davor Zdravkovik 071 228 13 43 d E-Mail
BL BS GL NW OW SZ UR Corina Dörig 071 228 13 44 d/f E-Mail
         
Erwerbsersatz für Dienstleistende X X X X
Teamleiter  Davor Zdravkovik  071 228 13 43  E-Mail
Erwerbsersatz für Dienstleistende Rahel Manser 071 228 13 25 d/f E-Mail
         
IV-Taggelder Davor Zdravkovik 071 228 13 43  d E-Mail
  Corina Dörig 071 228 13 44  d/f E-Mail

 
Go to the top 
Spacer