Medisuiss
Home| Sitemap|Kontakt| DE FR IT
spacer
Print Page   Suche
Leistungen

X X X  X X
Abteilungsleiterin Angela Wunderli 071 228 13 01 d/f/i    E-Mail
X X X X X
Renten/Hilflosenentschädigungen        
AG AI AR GR SG SH SZ ZG Maja Milosevic Schurter 071 228 13 09 d E-Mail
BE GL UR Franziska Poltera 071 228 13 02  d/f/i  E-Mail
BL BS FR GE JU NE NW OW TG TI VD VS  Ivana Ruberto 071 228 13 04  d/f/i  E-Mail
LU SO ZH Lea Weder  071 228 13 03  d/f E-Mail
Rentenvorausberechnungen Marlis Schaeppi 071 228 13 68 d E-Mail
X X X  X X
Familienzulagen   X    
Teamleiter  Davor Zdravkovik  071 228 13 43  E-Mail
AG Monica Ranieri 071 228 13 17 d/f/i E-Mail
AI AR SG SH ZG  Davor Zdravkovik 071 228 13 43 d E-Mail
BE FR GE GR JU NE SO TG TI VD VS Rosamaria Bologna  071 228 13 24  d/f/i  E-Mail
BL BS LU ZH  Mathanki Nagulan 071 228 13 56 d E-Mail
GL NW OW SZ UR  Dijana Cvetkovic 071 228 13 20 d/f  E-Mail
         
Mutterschaftsentschädigungen   X    
Teamleiter  Davor Zdravkovik 071 228 13 43  E-Mail
AG BE FR GE GR JU LU NE SH SO TG TI VD VS ZG Monica Ranieri 071 228 13 17 d/f/i E-Mail
AI AR SG Davor Zdravkovik 071 228 13 43 d E-Mail
BL BS GL NW OW SZ UR Dijana Cvetkovic 071 228 13 20 d/f E-Mail
ZH Mathanki Nagulan 071 228 13 56  d E-Mail
         
Erwerbsersatz für Dienstleistende X X X X
Teamleiter  Davor Zdravkovik  071 228 13 43  E-Mail
Erwerbsersatz für Dienstleistende Rahel Manser 071 228 13 25 d/f E-Mail
         
IV-Taggelder Davor Zdravkovik 071 228 13 43  d E-Mail
  Dijana Cvetkovic 071 228 13 20  d/f E-Mail

 
Go to the top 
Spacer