Medisuiss
Home| Sitemap|Kontakt| DE FR IT
spacer
Print Page   Suche
Alle Ansprechpartner

         
Zentrale 071 228 13 13 d/f/i E-Mail


 

KASSENLEITUNG

         
Kassenleiter RA Dr. Marco Reichmuth 071 228 13 05 d/f/i E-Mail
Kassenleiter-Stellvertreter  Helmut Rabitsch 071 228 13 00  d E-Mail


 

ALLGEMEINE DIENSTE 

         
Abteilungsleiter Helmut Rabitsch 071 228 13 00 d E-Mail
stv. Abteilungsleiterin  Mirjam Steigmeier  071 228 13 22  d/f E-Mail
         
Buchhaltung        
Teamleiter Cyrill Schmid 071 228 13 16  d/f  E-Mail
  Silvia Andreol 071 228 13 52  d/f/i E-Mail
  Sara Kamm 071 228 13 78  d/f/i  E-Mail
         
EDV        
Teamleiter Massimo Toniolo 071 228 13 18 d/i  E-Mail
  Dennis Fischlin 071 228 13 95 d E-Mail
Scanning Christian Ranù 071 228 13 90 d/i  E-Mail
         
Register/Dienste  Simona Osti 071 228 13 07  d/f/i  E-Mail
  Priska Bartmann 071 228 13 50  d/f E-Mail
  Maria Fernandez  071 228 13 10  d/f/i E-Mail
  Rosanna Dotta  071 228 13 42 d/f/i E-Mail
         
Qualitätsmanagement Kathrin Hofmann 071 228 13 40 d/f/i E-Mail


 

BEITRÄGE

         
Abteilungsleiterin Daniela Proietto 071 228 13 33 d/f/i E-Mail
         
Persönliche Beiträge        
Teamleiterin Angela Allmann 071 228 13 15 d/f/i  E-Mail
AG AI AR LU SG TG ZG  Atessa Dolf  071 228 13 31  d/f  E-Mail
BE GR  Monja Kindschi  071 228 13 14  E-Mail
BL BS GL NW OW SH SO SZ UR  Renate Schuler  071 228 13 21  E-Mail
FR GE JU NE TI VD VS Angela Allmann 071 228 13 15 d/f/i E-Mail
ZH Vanessa Degani  071 228 13 54 E-Mail
Rosy Gervasio  071 228 13 51  d/f/i  E-Mail
  Antonietta Scheiwiller  071 228 13 27  d/f/i E-Mail
         
Paritätische Beiträge        
AG BL BS GR JU TI VD VS Iris Wohnrau 071 228 13 84 d/f  E-Mail
AI GL NW OW ZH Iris Trottmann 071 228 13 86 E-Mail
FR GE NE SH SO SZ TG UR  Benjamin Laimbacher  071 228 13 91  d/f  E-Mail
AR BE LU SG ZG  Sabrina Jöhr  071 228 13 45  d E-Mail
  Giuseppe Guarrella      E-Mail
         
Individuelle Konti  Gabriela Krajnc 071 228 13 29 d/f  E-Mail


 

LEISTUNGEN

         
Abteilungsleiter Philipp Dubach, MLaw 071 228 13 01 d/f E-Mail
       
Projekte  Fernanda Pally 071 228 13 23  d/i E-Mail
         
Renten/Hilflosenentschädigungen        
AG AI AR GR SG SH SZ ZG Maja Milosevic Schurter 071 228 13 09 d E-Mail
BE GL UR  Franziska Poltera  071 228 13 02  d/f/i  E-Mail
BL BS FR GE JU NE NW OW TG TI VD VS  Ivana Ruberto  071 228 13 04  d/f/i  E-Mail
LU SO ZH Lea Weder  071 228 13 03  d/f E-Mail
Rentenvorausberechnungen  Marlis Schaeppi 071 228 13 68 d E-Mail
         
Familienzulagen      
AG AI AR BL BS Dijana Cvetkovic 071 228 13 49 d/f  E-Mail
BE GL GR JU NW OW SH SZ TI UR ZG Tina Ranieli 071 228 13 42  d/f/i E-Mail
LU SO ZH
Urs Hengartner
071 228 13 46 d/f E-Mail
FR GE NE SG TG VD VS  Corina Dörig 071 228 13 44  d/f E-Mail
         
Mutterschaftsentschädigungen        
AG AI AR BL BS  Dijana Cvetkovic 071 228 13 49  d/f  E-Mail
BE FR GE GL GR JU NE NW OW SH SO SZ TI UR VD VS Fabiana Luzzi  071 228 13 24 d/f/i  E-Mail
SG TG Corina Dörig 071 228 13 44  d/f E-Mail
LU Urs Hengartner  071 228 13 46  d/f  E-Mail
ZG  Tina Ranieli  071 228 13 42 d/f/i  E-Mail
ZH  Rahel Manser  071 228 13 25 d/f  E-Mail
         
Erwerbsersatz für Dienstleistende Rahel Manser  071 228 13 25  d/f E-Mail
         
IV-Taggelder Dijana Cvetkovic 071 228 13 49 d/f E-Mail
  Corina Dörig 071 228 13 44  d/f E-Mail


 
Go to the top 
Spacer